Tài liệu

QUY TRÌNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

( 21-03-2015 - 08:14 AM ) - Lượt xem: 1906

1./ Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

  Nhân viên kinh doanh tiếp nhận nhu cầu nhập khẩu của đại lý hoặc khách hàng. Sau đó tiến hành xem xét và báo giá, hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng giao nhận.

          Sau khi hoàn tất việc giao hàng và bộ chứng từ cần thiết cho hãng tàu thì đại lý của Công ty ở nước ngoài sẽ gửi chứng từ sang cho Công ty thông qua hệ thống email bao gồm các nội dung được đính kèm file: Master Bill of Lading, House Bill of Lading, Debit/ Credit Note, thông  tin về con tàu và ngày dự kiến tàu đến, các nội dung yêu cầu Công ty kiểm tra và xác nhận.

          Trong đó Master Bill of Lading thể hịên mối quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng. Debit note: giấy dùng thể thanh toán tỷ lệ hoa hồng mà Công ty phải trả cho đại lý Công ty. Credit note: giấy đòi tiền đại lý phát sinh khi đại lý nhờ Công ty đóng hộ cước hãng tàu.

          Tất cả chứng từ này thể hiện mối liên hệ và tình trạng công nợ giữa đại lý và Công ty nhằm xác định khoản thu chi và lợi nhuận giữa hai bên.

 2./ Kiểm tra bộ chứng từ

          Nhân viên chứng từ sẽ tiến hành kiểm tra chứng từ của đại lý gửi về  bằng cách xem thông tin trên vận đơn có trùng khớp và đầy đủ các thông tin, tên người gửi, người nhận, tên tàu và ngày tàu đến, số cont và số seal, chi tiết hàng hóa.

          Trong trường hợp không trùng khớp với các số liệu giữa các chứng từ với nhau, nhân viên chứng từ có nhiệm vụ liên lạc với đại lý để kịp thời bổ sung và thông báo cho Công ty khi có sự điều chỉnh gấp. Một số trường hợp do lỗi của đại lý không bổ sung chứng từ cho Công ty kịp thời thì phải chịu trách nhiệm về các khoản chi phí điều chỉnh.

3./ Lấy lệnh giao hàng ( Lệnh D/O)

          Trước ngày dự kiến hàng đến thông thường từ 1 đến 2 ngày sẽ nhận được  giấy báo hàng đến của hãng tàu. Dựa vào số vận đơn trên giấy báo để kẹp vào các debit /credit của lô hàng.

          Nhân viên giao nhận thực hiện việc đi đổi lệnh  ầm giấy giới thiệu  kèm theo giấy báo nhận hàng chờ xuất hoá đơn để lấy lệnh. Đối với hàng FCL thì khách hàng trực tiếp đóng tiền cược cont và đóng dấu chuyển thẳng tại đại lý hãng tàu khi có nhu cầu.

4./ Thông quan hàng nhập

a./ Hồ sơ hải quan gồm:

+ Tờ khai hải quan : 2 bản chính (1 bản dành cho người nhập khẩu, 1 bản dành cho hải quan lưu

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa :1 bản sao y

+ Hóa đơn thương mại(invoice) : 1 bản chính

+ Phiếu đóng gói (packing list) : 1 bản chính

+ Giấy giới thiệu của công ty nhập khẩu : 1 bản

b./ Truyền số liệu qua mạng hải quan điện tử

       Nhân viên giao nhận dùng phần mềm khai báo hải quan điện tử  « ECUSKD » để truyền số liệu lên tờ khai qua mạng. Nếu truyền thành công hệ thống mạng của hải quan tự động báo số tiếp nhận hồ sơ, số tờ khai và phân luồng hàng hóa. Nhờ bước cải tiến này mà thời gian làm thủ tục nhanh hơn so với thủ công trước đây vì nhân viên hải quan không phải nhập lại số liệu trên tờ khai vào máy.

 Luồng hàng hóa có 3 luồng: Luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ.

 C./ Làm thủ tục hải quan tại cảng

 Chia làm 2 trường hợp:

 TH1: Hàng hóa nhập khẩu miễn kiểm (luồng xanh)

 Bước1: Mở tờ khai:

 Sau khi khai báo qua mạng có được số tiếp nhận , số tờ khai, phân luồng kiểm hóa nhân viên giao nhận sẽ tiến hành khai hải quan tại cảng. Tiến hàng ki ểm tra xem doanh nghiệp có nợ thuế hay bị phạt chậm nộp thuế không? 

 -Nếu không vi phạm nộp bộ chứng từ để Hải Quan kiểm tra

 + Báo cáo vi phạm pháp luật

 + Tờ khai hải quan nhập khẩu HQ/2002-NK (2 bản chính: 1 bản lưu Hải quan và 1 bản lưu người khai Hải quan

 + Hợp đồng mua (1 bản sao y chính)

 + Hóa đơn thương mại (1 bản chính)

 + Vận đơn đường biển (sao y) ( có ký hậu của ngân hàng nếu thanh toán bằng L/C)

 + Lệnh giao hành (1 bản chính)

 + Pasking list ( 1 bản chính)

 + Giấy giới thiệu của công ty

 + Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O- nếu có)

 + Chứng từ đăng ký viện vệ sinh ( đối với hàng thực phẩm...)

- Nếu  doanh nghiệp vi phạm chậm nộp thuế thì nhân viên giao nhận sẽ nộp thuế cho doanh nghiệp và sao y << Biên nhận nộp thuế vào ngân sách nhà nước >> nộp lại hải quan cùng bộ chứng từ để hải quan kiểm tra.

- Sau khi Hải quan xem doanh nghiệp có nằm trong danh sách bị cưỡng chế hay không và kiểm tra ân hạn thuế, bảo lãnh thuế. Hải quan sẽ chuyển qua bộ phận tính giá thuế

Bước 2: Tính giá thuế

   Hải quan kiểm tra lại thuế tính trong tờ khai có đúng với số tiền thực tế mà doanh nghiệp phải nộp không.

-   Nếu doanh nghiệp được ân hạn thuế thì đóng dấu xác nhận

-    Nếu doanh nghiệp phải đóng thuế ngay thì nhân viên giao nhận đóng thuế và sao y biên nhận nộp tiền vào ngân sách Nhà nước Nộp lại cho cửa tính thuế xác nhận.

Bước 3: Trả tờ khai hải quan.

-    Sau khi kiểm tra và đóng dấu xong Hải quan sẽ chuyển qua cửa trả tờ khai Hải quan.

-     Nhân viên giao nhận mua tem ( lệ phí Hải quan) dán vào tờ khai.

-     Hải quan trả lại bộ chứng từ bao gồm :

+ Tờ khai Hải quan 

+ Phiếu ghi kết quả kiểm tra chứng từ

TH2: Hàng hóa nhập khẩu kiểm hóa ( luồng đỏ)

Các bước 1,2 giống như hàng hóa miễn kiểm

Bước 3: Kiểm hóa

-    Nhân viên giao nhận xem bản phân công kiểm hóa để liên lạc với Hải quan kiểm hóa.

-    Sau đó đăng ký chuyển bãi kiểm hóa cho container và mua seal cho container

-     Xuống bãi làm « giấy cắt seal », kêu công nhân cắt seal đến cắt seal. Đồng thời, liên lạc với Hải quan kiểm hóa xuống bãi xem cắt seal và kiểm tra hàng hóa theo mức độ mà Hải quan yêu cầu.

-    Sau đó, nhân viên giao nhận bấm seal lại.

 Bước 4:  Trả tờ khai -> Giống hàng hóa miễn kiểm

 

- Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ :

 

CÔNG TY TNHH TM DV THUẬN CẢNG

ĐC : 1.16 Đường 62 , P.Bình Trưng Đông , Quận 2 , TPHCM

ĐT : 0909 820 375 - Fax : 84.8.37437625 - MST : 0305462714

Email : thuancangco2008@gmail.com

Website : www.thuancangco.com

 

 

Facebook chat