Tài liệu

Hàng Freehand (hàng thường) và hàng Nominated (hàng chỉ định)
Hàng Freehand (hàng thường) và hàng Nominated (hàng chỉ định)
TÌM HIỂU VỀ INCOTERM 2010
INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán
Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu
Khai thông tin nhập khẩu (IDA): - Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động...
Quy trình làm hàng nhập đối với hàng air
Quy trình làm hàng nhập đối với hàng air
QUY TRÌNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU
Nhân viên kinh doanh tiếp nhận nhu cầu nhập khẩu của đại lý hoặc khách hàng. Sau đó tiến hành xem xét và báo giá, hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng giao nhận.
Facebook chat